Czy uzyskane przez Wnioskodawcę w 2004 r. kwoty z tytułu: nagrody Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w K. za uzyskanie znaczących wyników sportowych w latach 2003 – 2004 oraz nagrody w dziedzinie sportu przyznanej wnioskodawcy przez Prezydenta Mia


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach

Sygnatura: PD III/415-26/05

Hasła tematyczne: nagroda pieniężna, zwolnienia przedmiotowe, źródła przychodu

Kategoria:

POSTANOWIENIEDziałając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego z dnia 02.03.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 03.03.2005r.), uzupełnionym pismem z dnia 29.03.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 29.03.2005 r.) w sprawie dotyczącej: – Czy uzyskane przez wnioskodawcę w 2004 r. kwoty z tytułu: nagrody Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w K. za uzyskanie znaczących wyników sportowych w latach 2003 – 2004 oraz nagrody w dziedzinie sportu przyznanej wnioskodawcy przez Prezydenta Miasta K., są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych ? – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE: Stan faktyczny opisany we wniosku: Z okoliczności opisanych we wniosku wynika, że wnioskodawca trenuje szermierkę od 12 lat. Jest zawodowym sportowcem. W ostatnim sezonie (tj. w 2004 r.) wnioskodawca osiągnął spore sukcesy: mistrzostwo Polski, drużynowe wicemistrzostwo Europy, indywidualnie finał mistrzostw Europy. Wszystkie tytuły zostały zdobyte w kategorii seniorów. Wnioskodawca jest również członkiem kadry olimpijskiej (Pekin – 2008) i poważnie myśli o przyszłości związanej ze sportem. W 2004 r. otrzymywał stałe miesięczne wynagrodzenie, od którego płatnik regularnie potrącał podatek. Ponadto w 2004 r. wnioskodawca otrzymał:- nagrodę w kwocie 1000,00 zł przyznaną przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w K. za uzyskanie znaczących wyników sportowych w latach 2003-2004,- nagrodę w kwocie 3000,00 zł przyznaną w dziedzinie sportu przez Prezydenta Miasta K.Do wniosku załączono informacje PIT – 8C za 2004 r. wystawione przez Akademię wychowania Fizycznego w K. oraz Urzad Miasta K., w których ww. nagrody zostały wykazane jako przychód do opodatkowania.

Zdaniem wnioskodawcy wyżej wskazane nagrody nadane w 2004 r. przez Rektora AWF – u i Prezydenta Miasta K. "za całoroczne zasługi sportowe w roku 2004" są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ocena prawna stanowiska pytającego. Zgodnie z zasadą powszechności i równości opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w stanie prawnym obowiązującym w 2004 r., opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a tej ustawy (od 1.01.2005 r. do wyłączeń dodano również art. 52c) oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

Należy zauważyć, że ustawodawca w art. 21 ust. 1 pkt 40a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnił z podatku dochodowego jedynie nagrody wypłacane przez Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paraolimpijski za uzyskanie wyników na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich. Zatem ustawodawca wyraźnie wskazał warunki podmiotowe i przedmiotowe, jakie muszą być spełnione, aby uzyskane nagrody za wyniki sportowe podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego. Stosownie do ww. przepisu zwolnieniu podlegają: – jedynie nagrody za wyniki uzyskane na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich, a ponadto – wypłacone przez Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paraolimpijski.Przy czym obydwie wyżej wskazane przesłanki muszą być spełnione łącznie.

Obowiązujący w 2004 r. katalog zwolnień przedmiotowych zawarty w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i rozporządzenia Ministra Finansów wydane na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej w sprawie zaniechania poboru podatku, nie zawierają regulacji mogącej stanowić podstawę dla zwolnienia od podatku dochodowego kwot wypłaconych wnioskodawcy nagród: przyznanej w 2004 r. przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w K. za uzyskanie znaczących wyników sportowych w latach 2003-2004 oraz nagrody w dziedzinie sportu przyznanej w 2004 r. przez Prezydenta Miasta K.

A zatem uzyskane przez wnioskodawcę nagrody stanowią przychód z tzw. "innych źródeł", o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają opodatkowaniu w zeznaniu rocznym (PIT – 36) wraz z innymi dochodami uzyskanymi w roku podatkowym 2004 zgodnie z obowiązującą skalą podatkową Na tej podstawie orzeczono jak w sentencji.