Czy sprzedaż garażu w budynku mieszkalnym podlega opodatkowaniu stawką 7%


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie

Sygnatura: PP/443-24/05

Hasła tematyczne: stawki podatku, budynek mieszkalny, garaż

Kategoria:

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku: Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wbudowanymi w części podziemnej. Według zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych budynek mieści się w grupowaniu 112 w klasie 1122 – "budynki o trzech i więcej mieszkaniach", co stwierdza załączona do wniosku opinia Urzędu Statystycznego w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych. Spółdzielnia zwróciła się z zapytaniem, czy sprzedaż garażu w tym budynku wraz z lokalem mieszkalnym podlega opodatkowaniu według stawki 7%

Stanowisko Strony: Według stanowiska Wnioskodawcy sprzedaż garażu w budynku mieszkalnym wraz z lokalem mieszkalnym winna być opodatkowana stawką 7% w związku z tym, że garaże stanowią część składową budynku mieszkalnego o symbolu PKOB 11.

Ocena prawna stanowiska Strony: W art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) postanowiono, że w okresie do dnia 31 grudnia 2007r. w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, stosuje się stawkę 7%. Garaż jest lokalem użytkowym. W związku z tym sprzedaż garażu, wybudowanego w ramach obiektu budownictwa mieszkaniowego podlega opodatkowaniu według stawki 22%.Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem nieprawidłowe.