Czy prowadzenie szkoleń dla instruktorów tańca (PKWiU 80.42.20-00.00) jest zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach

Sygnatura: OG/005/58B/PP2/443/16/05

Hasła tematyczne: zwolnienia z podatku od towarów i usług, instruktorzy, zwolnienia przedmiotowe, szkolenie, usługi edukacyjne

Kategoria:

W dniu 07.04.2005 r. podatnik złożył wniosek, dotyczący udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług prowadzenia szkoleń dla instruktorów tańca.

Zgodnie z opinią wyrażoną przez Urząd Statystyczny w Łodzi – Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych powyższe usługi zostały zakwalifikowane do grupowania PKWiU pod symbolem 80.42.20-00.00 jako "usługi w zakresie pozostałych form kształcenia".

Podatnik w zapytaniu złożonym w dniu 07.04.2005 r. przedstawił własne stanowisko w tej sprawie, kwalifikując wykonanie powyższych usług do korzystających ze zwolnienia z podatku VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 7 w/w załącznika ze wskazaniem na symbol PKWiU ex 80 sklasyfikowane są usługi w zakresie edukacji.

Biorąc pod uwagę powyższe Naczelnik tut. Urzędu potwierdza przedstawione we wniosku stanowisko, iż świadczone przez podatnika usługi prowadzenia szkoleń dla instruktorów tańca wg podanego symbolu PKWiU 80.42.20-00.00 są objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług.

Powyższa interpretacja:
– dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących.
– nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej.