Czy opłaty związane z intensywnym kursem języka angielskiego mogą być zaliczone w koszty uzyskania przychodu, a jeżeli tak czy dokumentem stanowiącym podstawę do ich zaliczenia może być rachunek, a nie faktura VAT


Autor: Urząd Skarbowy w Kraśniku

Sygnatura: DP. I 413/07a/05/P

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, dowód księgowy

Kategoria:

Stan faktyczny: Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Jednocześnie zajmuje się grupą agentów ubezpieczeniowych jako menadżer sprzedaży, w związku z czym podpisana jest umowa z firmą ubezpieczeniową (umowy agencyjne). Funkcje podatnika wymagają stałego podnoszenia kwalifikacji, wyjazdów za granicę, uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez organizacje międzynarodowe, czytania anglojęzycznej literatury fachowej.

Stanowisko pytającego: Czy opłaty związane z intensywnym kursem języka angielskiego mogą być zaliczone w koszty uzyskania przychodu, a jeżeli tak czy dokumentem stanowiącym podstawę do ich zaliczenia może być rachunek, a nie faktura VAT? Podatnik stoi na stanowisku, iż poziom kwalifikacji stanowi bezpośrednie przełożenie na uzyskiwanie wyników sprzedażowych podatnika i podatnika agentów z których podatnik otrzymuje tzw. nadprowizję, zatem jest to również bezpośrednie przełożenie na przychód podatnika. Podatnik uważa że zaliczenie opłat za kursj. angielskiego jest uzasadniony, a dokumentem może być rachunek z firmy organizującej szkolenia języka angielskiego.

Ocena stanowiska wnioskodawcy: W ocenie tutejszego organu stanowisko wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Aby dany koszt (wydatek) uznać za koszt podatkowy, podatnik musi udowodnić jego poniesienie (zarachowanie). Zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 1 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152 poz. 1475 z późn. zm.) podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są faktury VAT, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące.