Czy można odliczać podatek od towarów i usług związany z zakupem paliwa do sprzętu, który jest własnością udziałowców Spółki


Autor: Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej

Sygnatura: PTU/443-41/04

Hasła tematyczne: paliwo, koszty uzyskania przychodów, odliczenie podatku od towarów i usług

Kategoria:

Działając na mocy art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej, w związku z Państwa zapytaniem z dnia 25.06.2004 r. w zakresie podatku od towarów i usług, informuje, że:

Zgodnie art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Wykorzystywanie przez Spółkę sprzętu do działalności, który jest własnością udziałowców, a nie został wniesiony do Spółki żadną umową (np. dzierżawy lub inną umową o podobnym charakterze) nie jest kosztem w podatku dochodowym. Wobec powyższego, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony od zakupu paliwa do piły i ciągnika nie przysługuje.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przysługuje jedynie zarejestrowanym podatnikom podatku od towarów i usług (art. 81 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług). Wobec powyższego, faktury wystawione na wspólników Spółki nie dają prawa do odliczenia podatku naliczonego.