Czy podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób taksówką osobową wyłącznie na rzecz osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalnoś


Autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów

Sygnatura: 1433/NG/GV/443-92/2005/RW

Hasła tematyczne: kasa rejestrująca

Kategoria:

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencje obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Stosowanie do przytoczonego powyżej art. 111 ustawy o VAT , podatnik wykonujący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług wyłącznie na rzecz podmiotów innych niż wymienionych w art. 111 ust. 1 , nie jest obowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę wynika , iż podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób wyłącznie na rzecz osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą , zatem zgodnie z powyższym, podatnik nie jest obowiązany do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa- Mokotów informuje, iż niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w momencie zaistnienia tego zdarzenia.