Podatnik jest przedstawicielem handlowym na terytorium kraju, niemieckiego producenta obrabiarek i części zamiennych. Podatnik jako pośrednik świadczy usługi m.in. polegające na wyszukiwaniu odpowiednich partnerów handlowych – odbiorców w kraju. K


Autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów

Sygnatura: 1433/NG/GV/443-71/2005/RW

Hasła tematyczne: miejsce świadczenia

Kategoria:

Zgodnie z rozporządzeniem do ustawy o VAT § 4 ust. 1 w przypadku usług wykonywanych przez pośredników, działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, związanych bezpośrednio z dostawą towarów, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce dokonania dostawy towarów , z zastrzeżeniem ust. 2 , który stwierdza , iż w przypadku gdy nabywca usługi podał dla tej czynności świadczącemu usługę numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku zgodnie z art. 97 ust. 10 i 11 ustawy lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym zgodnie z ust. 1 ma miejsce świadczenia usługa – miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer.
Ze stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika wynika, iż podatnik działa jako pośrednik działający w imieniu i na rzecz osób trzecich, a usługa związana jest bezpośrednio z dostawą towaru. Równocześnie kontrahent podatnika, w związku ze świadczoną usługą podaje numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium Niemiec. W tej sytuacji zasadne jest twierdzenie podatnika, iż miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa- Mokotów informuje, iż niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w momencie zaistnienia tego zdarzenia.