Interpretacje

06/10/2009

IPPB5/423-508/09-4/JC

CIT - w zakresie ważności certyfikatu rezydencji więcej


06/10/2009

IPPB5/423-432/09-6/JC

Czy na podstawie otrzymanych faktur Spółka może zaliczyć słodycze, gadżety firmowe oraz nagrody rzeczowe rozdawane dla klientów do kosztów uzyskania przychodów? więcej


06/10/2009

IPPB1/415-533/09-2/JB

Z uwagi na fakt, że korekty zeznań podatkowych za lata 2005-2007, a tym samym zwrotu należnego podatku wynikającego z ulgi wraz z odsetkami za zwłokę Wnioskodawczyni dokonała w dniu 15.06.2009 r., natomiast spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego na sprzedane w dniu 03.12.2007 r. mieszkanie nastąp... więcej


06/10/2009

IPPB4/415-493/09-4/JS

opodatkowanie dochodów z tytułu dywidendy w spółce cypryjskiej więcej


06/10/2009

IPPB4/415-493/09-3/JS

opodatkowanie dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej więcej


06/10/2009

IPPB4/415-493/09-2/JS

opodatkowanie dochodów z tytułu zasiadania w zarządzie spółki mającej siedzibę na terytorium Cypru więcej


06/10/2009

IPPB4/415-472/09-4/SP

Opodatkowanie przychodu z tytułu zbycia w drodze zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. więcej


06/10/2009

IPPB1/415-496/09-4/JB

Czy do rozliczenia podatkowego w Polsce za 2009 r. Wnioskodawczyni jest zobowiązana także do wykazania swoich dochodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w Niemczech? więcej


06/10/2009

IPPB1/415-522/09-2/JB

Jakie są skutki podatkowe w podatku dochodowym i w podatku VAT przekazania całego majątku, tj. środków trwałych i wyposażenia Spółki Cywilnej P.T.H.U. „M” Marek W, Barbara W do firmy jednoosobowej Usługi Transportowo-Handlowe Marek W? więcej


06/10/2009

IPPB5/423-433/09-4/JC

1. Czy wartość nakładów poniesionych na budowę infrastruktury towarzyszącej powstawaniu pawilonu handlowego oraz danin publicznoprawnych będzie stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia? więcej