Interpretacje

06/10/2009

IPPB5/423-432/09-6/JC

Czy na podstawie otrzymanych faktur Spółka może zaliczyć słodycze, gadżety firmowe oraz nagrody rzeczowe rozdawane dla klientów do kosztów uzyskania przychodów? więcej


06/10/2009

IPPB1/415-563/09-2/ES

Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzeń, jako uczestnika twórczych prac badawczo-rozwojowych można uznać za prawidłowe, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy praca wykonywana, jest pracą twórcza tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny ch... więcej


06/10/2009

IPPB1/415-496/09-4/JB

Czy do rozliczenia podatkowego w Polsce za 2009 r. Wnioskodawczyni jest zobowiązana także do wykazania swoich dochodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w Niemczech? więcej


06/10/2009

IPPB4/415-493/09-4/JS

opodatkowanie dochodów z tytułu dywidendy w spółce cypryjskiej więcej


06/10/2009

IPPB1/415-522/09-2/JB

Jakie są skutki podatkowe w podatku dochodowym i w podatku VAT przekazania całego majątku, tj. środków trwałych i wyposażenia Spółki Cywilnej P.T.H.U. „M” Marek W, Barbara W do firmy jednoosobowej Usługi Transportowo-Handlowe Marek W? więcej


05/10/2009

IPPB4/415-489/09-2/JK

Czy w świetle przepisu 21 ust 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenie Wnioskodawcy za okres wykonywanej pracy dla PIW EQUAL, w 75% powinno zostać zwolnione z podatku dochodowego? więcej


05/10/2009

IPPB4/415-466/09-4/JK

Czy otrzymana przez współwłaścicieli nieruchomości kwota odszkodowania ustalona według poniższej proporcji może podlegać zwolnieniu z opodatkowania? więcej


05/10/2009

IPPB2/436-246/09-5/AF

podwyższenie kapitału zakładowego Banku A, będącego konsekwencją połączenia Baku A z Bankiem B, jako czynność restrukturyzacyjna, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych więcej


05/10/2009

IPPB2/436-249/09-4/AF

Czy umowa pożyczki zawarta z pracownikiem będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w świetle przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? więcej


02/10/2009

ITPP3/443-129/09/JK

W przypadku sprzedaży oleju opałowego bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania preferencyjnej stawki akcyzy powstanie obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym. więcej