Interpretacje

06/10/2009

IPPB2/436-260/09-4/AF

Czy umowa pożyczki, której dotyczy niniejszy wniosek podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w Polsce? więcej


06/10/2009

IPPB1/415-542/09-4/IF

Odpłatne zbycie przez Wnioskodawczynię 1/6 udziału w nieruchomości, zwróconego na podstawie decyzji administracyjnej starosty z dnia 02.08.2008 r., jako spadkobiercy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. więcej


06/10/2009

IPPB1/415-585/09-2/AG

Czy wnioskodawca postąpił prawidłowo zaliczając 100% wydatków w koszty uzyskania przychodów po podpisaniu rozdzielności majątkowej? Czy wnioskodawca prawidłowo postąpił wystawiając fakturę VAT na 100% kwoty uzyskanej ze sprzedaży działki zabudowanej? Czy wnioskodawca postąpił prawidłowo zaliczając 1... więcej


06/10/2009

IPPB1/415-563/09-2/ES

Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzeń, jako uczestnika twórczych prac badawczo-rozwojowych można uznać za prawidłowe, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy praca wykonywana, jest pracą twórcza tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny ch... więcej


06/10/2009

IPPB1/415-569/09-2/EC

Czy odsetki kredytowe mogę wliczyć w koszty uzyskania przychodu? więcej


05/10/2009

IPPB4/415-466/09-4/JK

Czy otrzymana przez współwłaścicieli nieruchomości kwota odszkodowania ustalona według poniższej proporcji może podlegać zwolnieniu z opodatkowania? więcej


05/10/2009

IPPB4/415-489/09-2/JK

Czy w świetle przepisu 21 ust 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenie Wnioskodawcy za okres wykonywanej pracy dla PIW EQUAL, w 75% powinno zostać zwolnione z podatku dochodowego? więcej


05/10/2009

IPPB2/436-246/09-5/AF

podwyższenie kapitału zakładowego Banku A, będącego konsekwencją połączenia Baku A z Bankiem B, jako czynność restrukturyzacyjna, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych więcej


05/10/2009

IPPB2/436-249/09-4/AF

Czy umowa pożyczki zawarta z pracownikiem będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w świetle przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? więcej


02/10/2009

ITPP3/443-129/09/JK

W przypadku sprzedaży oleju opałowego bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania preferencyjnej stawki akcyzy powstanie obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym. więcej