II SA/Gl 982/06 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2006-11-27
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Podjęto zawieszone postępowanie
Sędziowie:
Bonifacy Bronkowski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Bonifacy Bronkowski po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. na postanowienie Wojewody […] z dnia […] r. Nr […] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wymeldowania z pobytu stałego p o s t a n a w i a podjąć z urzędu zawieszone postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie wyroku