II SA/Ol 902/09 – Wyrok WSA w Olsztynie


Sygnatura:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-10-01
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Marzenna Glabas /przewodniczący/
S. Irena Szczepkowska /sprawozdawca/
S.Bogusław Jażdżyk

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzenna Glabas Sędziowie Sędzia WSA Bogusław Jażdżyk Sędzia WSA Irena Szczepkowska (spr.) Protokolant Karolina Hrymowicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2009 r. sprawy ze skargi Spółdzielni A na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "[…]" nr "[…]" w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu – przywrócenia terminu do złożenia wniosku oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku