I SA/Łd 1174/07 – Postanowienie WSA w Łodzi


Sygnatura:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2007-10-05
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Podjęto zawieszone postępowanie
Sędziowie:
Cezary Koziński /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 17 listopada 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I w składzie następującym: Sędzia WSA Cezary Koziński po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2009 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia […] Nr […] w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego postanawia: 1. podjąć zawieszone postępowanie sądowoadministracyjne; 2. sprawę wpisać pod nowy numer do repertorium SA.

Uzasadnienie wyroku