II SA/Rz 756/09 – Wyrok WSA w Rzeszowie


Sygnatura:
6331 Zasiłek dla bezrobotnych
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-09-24
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Joanna Zdrzałka /przewodniczący sprawozdawca/
Małgorzata Wolska
Maria Zarębska-Kobak

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący WSA Joanna Zdrzałka /spr./ Sędziowie NSA Małgorzata Wolska NSA Maria Zarębska- Kobak Protokolant Anna Zięba po rozpoznaniu w Wydziale II Ogólnoadministracyjnym na rozprawie w dniu 17 listopada 2009 r. sprawy ze skargi M.W. na decyzję Wojewody […] z dnia […] sierpnia 2009 r., Nr […] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych -skargę oddala-

Uzasadnienie wyroku