I SA/Gl 848/08 – Wyrok WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2008-09-08
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Edyta Żarkiewicz
Eugeniusz Christ /przewodniczący sprawozdawca/
Małgorzata Wolf-Mendecka

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Eugeniusz Christ (spr.), Sędzia NSA Małgorzata Wolf-Mendecka, Sędzia WSA Edyta Żarkiewicz, Protokolant Izabela Maj, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2009r. sprawy ze skargi M. K. oraz M. i M. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia […] nr […] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku