II SA/Ke 576/09 – Wyrok WSA w Kielcach


Sygnatura:
6189 Inne o symbolu podstawowym 618
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-10-06
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Dorota Pędziwilk-Moskal /sprawozdawca/
Sylwester Miziołek
Teresa Kobylecka /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Teresa Kobylecka, Sędziowie Sędzia WSA Sylwester Miziołek,, Sędzia WSA Dorota Pędziwilk-Moskal (spr.), Protokolant Starszy sekretarz sądowy Katarzyna Tuz-Stando, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 19 listopada 2009r. sprawy ze skargi M. C na decyzję Wojewody z dnia […] znak: […] w przedmiocie odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku