II SA/Ke 590/09 – Wyrok WSA w Kielcach


Sygnatura:
6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-10-12
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Dorota Pędziwilk-Moskal
Sylwester Miziołek
Teresa Kobylecka /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Teresa Kobylecka (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Sylwester Miziołek,, Sędzia WSA Dorota Pędziwilk-Moskal, Protokolant Starszy sekretarz sądowy Katarzyna Tuz-Stando, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 19 listopada 2009r. sprawy ze skargi M. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] znak: […] w przedmiocie nałożenia obowiązku zwrotu kosztów pobytu w domu pomocy społecznej oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku