I SA/Go 388/09 – Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.


Sygnatura:
6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2009-07-28
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Dariusz Skupień
Krystyna Skowrońska-Pastuszko /sprawozdawca/
Stefan Kowalczyk /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Stefan Kowalczyk Sędziowie Sędzia WSA Krystyna Skowrońska-Pastuszko (spr.) Sędzia WSA Dariusz Skupień Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Baczuń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2009 r. sprawy ze skargi M.P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia […] r. nr […] w przedmiocie wartości celnej towaru oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku