II SA/Ke 608/09 – Postanowienie WSA w Kielcach


Sygnatura:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-10-20
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Treść wyniku:
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia
Sędziowie:
Dorota Pędziwilk-Moskal
Sylwester Miziołek /sprawozdawca/
Teresa Kobylecka /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Teresa Kobylecka, Sędziowie Sędzia WSA Sylwester Miziołek (spr.),, Sędzia WSA Dorota Pędziwilk-Moskal, Protokolant Starszy sekretarz sądowy Katarzyna Tuz-Stando, po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009r. na rozprawie sprawy ze skargi K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] znak: […] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia Sąd postanowił: zarządzić połączenie sprawy o sygn. akt II SA/Ke 607/09 i sprawy o sygn. akt II SA/Ke 608/09 w celu łącznego ich rozpoznania pod sygn. akt II SA/Ke 607/09 oraz wspólnego rozstrzygnięcia ( art. 111 § 1 p.p.s.a.). ( postanowienie znajduje się w protokole rozprawy)

Uzasadnienie wyroku