I SA/Gd 362/08 – Postanowienie WSA w Gdańsku


Sygnatura:
6111 Podatek akcyzowy
Hasła tematyczne:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2008-05-14
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Treść wyniku:
Podjęto zawieszone postępowanie
Sędziowie:
Małgorzata Gorzeń /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Gorzeń po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia […] nr […] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym postanawia podjąć postępowanie.

Uzasadnienie wyroku