VIII SA/Wa 501/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-07-17
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Artur Kot /sprawozdawca/
Cezary Kosterna /przewodniczący/
Sławomir Fularski

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Cezary Kosterna, Sędziowie Sędzia WSA Artur Kot /sprawozdawca/, Sędzia WSA Sławomir Fularski, Protokolant Justyna Kapusta, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2009 r. sprawy ze skargi M. T. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia […] maja 2009 r. nr […] w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku