I SAB/Łd 7/09 – Postanowienie WSA w Łodzi


Sygnatura:
6111 Podatek akcyzowy
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Naczelnik Urzędu Celnego
Data:
2009-09-08
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Umorzono postępowanie sądowoadministracyjne
Sędziowie:
Paweł Kowalski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Paweł Janicki Sędziowie Sędzia NSA Teresa Porczyńska Sędzia WSA Paweł Kowalski (spr.) Protokolant Asystent sędziego Paweł Pijewski po rozpoznaniu w Łodzi na rozprawie w dniu 6 listopada 2009 r. przy udziale — sprawy ze skargi A. Spółki Akcyjnej w Ł. na bezczynność Naczelnika Urzędu Celnego I w Ł. w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym uiszczonym w związku ze sprzedażą energii elektrycznej postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie wyroku