II SA/Kr 178/09 – Wyrok WSA w Krakowie


Sygnatura:
6293 Przejęcie gospodarstw rolnych
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-02-05
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
oddalono skargę
Sędziowie:
Kazimierz Bandarzewski
Małgorzata Brachel – Ziaja /przewodniczący sprawozdawca/
Mirosław Bator

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Brachel-Ziaja (spr.) Sędziowie WSA Kazimierz Bandarzewski WSA Mirosław Bator Protokolant: Maciej Żelazny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 listopada 2009 r. sprawy ze skargi Gminy Miejskiej Kraków na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 28 listopada 2008 r., nr […] w przedmiocie ponownego rozpatrzenia sprawy o stwierdzenie nieważności skargę oddala.

Uzasadnienie wyroku