III SA/Gl 967/06 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6532 Sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2006-06-26
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Podjęto zawieszone postępowanie
Sędziowie:
Gabriela Jyż /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Gabriela Jyż po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. D. – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "A" w K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] r. nr […] w przedmiocie spraw budżetowych jednostek samorządu terytorialnego postanawia: podjąć zawieszone postępowanie

Uzasadnienie wyroku