II OW 49/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami
Hasła tematyczne:
Budowlane prawo
Skarżony organ:
Starosta
Data:
2009-07-24
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Odrzucono wniosek o wyznaczenie organu właściwego do rozpoznania sprawy
Sędziowie:
Bożena Walentynowicz /przewodniczący/
Grzegorz Czerwiński
Jerzy Bujko /sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący : Sędzia NSA Bożena Walentynowicz Sędziowie : Sędzia NSA Jerzy Bujko (spr.) Sędzia del. WSA Grzegorz Czerwiński Protokolant: Agnieszka Majewska po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 19 maja 2009 r. r. nr […] o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Łodzi a Starostą Pajęczańskim w przedmiocie wniosku H.B. o wskazanie organu właściwego do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie postanawia: odrzucić wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego

Uzasadnienie wyroku