IV SA/Wa 512/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-04-02
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Agnieszka Góra-Błaszczykowska /sprawozdawca/
Agnieszka Łąpieś-Rosińska /przewodniczący/
Alina Balicka

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska, Sędziowie Sędzia WSA Alina Balicka, Sędzia WSA Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.), Protokolant Izabela Urbaniak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2009 r. sprawy ze skargi M. M. na decyzję Wojewody […] z dnia […] stycznia 2009 r. nr […] w przedmiocie uchylenia czynności materialno-technicznej zameldowania – oddala skargę –

Uzasadnienie wyroku