III SA/Łd 127/09 – Postanowienie WSA w Łodzi


Sygnatura:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-03-09
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Podjęto zawieszone postępowanie
Sędziowie:
Małgorzata Łuczyńska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 13 listopada 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Łuczyńska po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. J. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia […] nr […], […], […], […], […], […] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego p o s t a n a w i a: podjąć zawieszone postępowanie sądowe na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Uzasadnienie wyroku