III SA/Łd 379/09 – Wyrok WSA w Łodzi


Sygnatura:
6122 Rozgraniczenia nieruchomości
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-08-04
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Irena Krzemieniewska
Krzysztof Szczygielski /przewodniczący/
Małgorzata Łuczyńska /sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 13 listopada 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Szczygielski (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Irena Krzemieniewska Sędzia WSA Małgorzata Łuczyńska Protokolant Pomocnik sekretarza Dominika Ratajczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 listopada 2009 roku sprawy ze skargi J. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia […] nr […] w przedmiocie uchylenia decyzji umarzającej postępowanie rozgraniczeniowe oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku