II SO/Go 1/09 – Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.


Sygnatura:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 644 oraz od 646-652
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Prezydent Miasta
Data:
2009-04-06
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Treść wyniku:
Podjęto zawieszone postępowanie
Sędziowie:
Maria Bohdanowicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 13 listopada 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Bohdanowicz po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2009 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.S. w przedmiocie wymierzenia grzywny Prezydentowi Miasta postanawia: na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie wyroku