I SA/Kr 199/09 – Postanowienie WSA w Krakowie


Sygnatura:
6551
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Data:
2009-02-10
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
Podjęto zawieszone postępowanie
Sędziowie:
Urszula Zięba /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Zięba po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 27 listopada 2008 r. nr […] w przedmiocie odmowy przyznania renty strukturalnej postanawia: podjąć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie wyroku