IV SA/Wa 921/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6151 Lokalizacja dróg i autostrad
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Minister Infrastruktury
Data:
2009-06-10
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska /przewodniczący/
Alina Balicka /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska, Sędziowie Sędzia WSA Alina Balicka (spr.), Sędzia WSA Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Protokolant Izabela Urbaniak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2009 r. sprawy ze skargi W. M. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia […] lutego 2009 r. nr […] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego – oddala skargę –

Uzasadnienie wyroku