VII SA/Wa 1457/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-08-21
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Bogusław Cieśla /przewodniczący sprawozdawca/
Ewa Machlejd
Halina Kuśmirek

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bogusław Cieśla (spr.), , Sędzia NSA Halina Kuśmirek, Sędzia WSA Ewa Machlejd, Protokolant Jakub Szczepkowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2009 r. sprawy ze skargi G. B. i K. B. na decyzję […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia […] czerwca 2009 r. nr […] w przedmiocie nałożenia obowiązku sporządzenia projektu budowlanego zamiennego skargę oddala

Uzasadnienie wyroku