II SA/Rz 391/07 – Postanowienie WSA w Rzeszowie


Sygnatura:
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2007-05-10
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Treść wyniku:
Podjęto zawieszone postępowanie
Sędziowie:
Małgorzata Wolska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Rzeszów, dnia 16 listopada 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: S NSA Małgorzata Wolska po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. H. na decyzję Wojewody […] z dnia […] marca 2007 r., nr […] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości p o s t a n a w i a podjąć postępowanie.

Uzasadnienie wyroku