I SA/Kr 1400/08 – Wyrok WSA w Krakowie


Sygnatura:
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Sygn. powiązane: II FZ 321/09
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2008-11-13
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
oddalono skargę
Sędziowie:
Ewa Michna /przewodniczący sprawozdawca/
Jarosław Wiśniewski
Stanisław Grzeszek

Sentencja

Sygn. akt I SA/Kr 1400/08 | | W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2009r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Ewa Michna (spr.), Sędziowie: WSA Stanisław Grzeszek, WSA Jarosław Wiśniewski, Protokolant: Daniel Marzec, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2006r., sprawy ze skargi J. W., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia 9 września 2008 r. Nr […], w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r., – skargę oddala –

Uzasadnienie wyroku