I SA/Kr 164/09 – Wyrok WSA w Krakowie


Sygnatura:
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Sygn. powiązane: II FZ 324/09
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-01-30
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
oddalono skargę
Sędziowie:
Ewa Michna /przewodniczący/
Jarosław Wiśniewski /sprawozdawca/
Stanisław Grzeszek

Sentencja

Sygn. akt I SA/Kr 164/09 | | W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2009r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Ewa Michna, Sędziowie: WSA Stanisław Grzeszek, WSA Jarosław Wiśniewski (spr.), Protokolant: Daniel Marzec, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2006r., sprawy ze skargi A. F., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia 25 listopada 2008 r. Nr P[…], w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, – skargę oddala –

Uzasadnienie wyroku