II SA/Bd 980/09 – Wyrok WSA w Bydgoszczy


Sygnatura:
6249 Inne o symbolu podstawowym 624
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojskowa Komisja Lekarska
Data:
2009-11-12
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Elżbieta Piechowiak /sprawozdawca/
Grażyna Malinowska-Wasik
Wojciech Jarzembski /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Jarzembski Sędziowie: Sędzia WSA Grażyna Malinowska-Wasik Sędzia WSA Elżbieta Piechowiak (spr.) Protokolant Magdalena Gadecka-Kauczor po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi J. N. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w B. z dnia […]października 2009 r. nr […] w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku