II SA/Bd 988/09 – Wyrok WSA w Bydgoszczy


Sygnatura:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-11-16
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Elżbieta Piechowiak
Grażyna Malinowska-Wasik /sprawozdawca/
Jerzy Bortkiewicz /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Bortkiewicz Sędziowie: Sędzia WSA Grażyna Malinowska-Wasik (spr.) Sędzia WSA Elżbieta Piechowiak Protokolant Magdalena Gadecka-Kauczor po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi D. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia […] września 2009 r. nr […] w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego oddala skargę

Uzasadnienie wyroku