III SA/Gd 303/09 – Wyrok WSA w Gdańsku


Sygnatura:
6120 Ewidencja gruntów i budynków
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Data:
2009-06-17
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Elżbieta Kowalik-Grzanka /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Orłowska Sędziowie: Sędzia NSA Marek Gorski Sędzia WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka (spr.) Protokolant Referent Monika Majewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi "A" Spółki Akcyjnej w […] na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w […] z dnia 22 kwietnia 2009 r., nr […] w przedmiocie udzielenia informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków o stanie posiadania nieruchomości oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku