I SA/Kr 1309/09 – Wyrok WSA w Krakowie


Sygnatura:
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-09-10
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
oddalono skargę
Sędziowie:
Maja Chodacka /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Sygn. akt I SA/Kr 1309/09 | | W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2009r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Agnieszka Jakimowicz, Sędziowie: WSA Beata Cieloch, WSA Maja Chodacka (spr.), Protokolant: Iwona Sadowska – Białka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2009r., sprawy ze skargi A. S., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia 16 lipca 2009r. Nr […], w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2002r., – s k a r g ę o d d a l a –

Uzasadnienie wyroku