II FSK 667/09 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6115 Podatki od nieruchomości
Sygn. powiązane: I SA/Kr 861/08
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Burmistrz Miasta
Data:
2009-04-20
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Arkadiusz Cudak /sprawozdawca/
Bogusław Dauter
Stanisław Bogucki /przewodniczący/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący – Sędzia NSA Stanisław Bogucki, Sędzia NSA Bogusław Dauter, Sędzia NSA Arkadiusz Cudak (sprawozdawca), Protokolant Dorota Żmijewska, po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2009 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Uzdrowiska K. S.A. z siedzibą w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 17 listopada 2008 r. sygn. akt I SA/Kr 861/08 w sprawie ze skargi Uzdrowiska K. S.A. z siedzibą w K. przy udziale stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich z siedzibą w P. na interpretację indywidualną Burmistrza K. z dnia 17 marca 2008 r. nr […] w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie wyroku