I SA/Ol 484/09 – Wyrok WSA w Olsztynie


Sygnatura:
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-07-14
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Ryszard Maliszewski /sprawozdawca/
Tadeusz Piskozub /przewodniczący/
Włodzimierz Kędzierski

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ryszard Maliszewski (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Tadeusz Piskozub, Sędzia WSA Wojciech Czajkowski, Protokolant Lidia Wachowska, po rozpoznaniu w Olsztynie na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 r., sprawy ze skargi T.M.T. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "[…]" nr -[…]" w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. Oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku