I SA/Ol 719/09 – Postanowienie WSA w Olsztynie


Sygnatura:
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-11-04
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Treść wyniku:
Zawieszono postępowanie.
Sędziowie:
Tadeusz Piskozub /przewodniczący/
Ryszard Maliszewski /sprawozdawca/
Włodzimierz Kędzierski

Sentencja

Dnia 16 grudnia 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tadeusz Piskozub, Sędziowie Sędzia NSA Włodzimierz Kędzierski, Sędzia WSA Ryszard Maliszewski (spr.), Protokolant Lidia Wachowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 roku w Olsztynie sprawy ze skargi S.M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "[…]" nr "[…]" w przedmiocie: zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r. postanawia: zawiesić postępowanie w sprawie

Uzasadnienie wyroku