II SA/Bd 956/09 – Wyrok WSA w Bydgoszczy


Sygnatura:
6030 Dopuszczenie pojazdu do ruchu
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-10-28
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Treść wyniku:
Uchylono zaskarżoną decyzję
Sędziowie:
Elżbieta Piechowiak
Grażyna Malinowska-Wasik /sprawozdawca/
Jerzy Bortkiewicz /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Bortkiewicz Sędziowie: Sędzia WSA Grażyna Malinowska-Wasik (spr.) Sędzia WSA Elżbieta Piechowiak Protokolant Magdalena Gadecka-Kauczor po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi L. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia […]września 2009 r. nr […] w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego dotyczącego rejestracji pojazdu 1. Uchyla zaskarżoną decyzję, 2. Stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu.

Uzasadnienie wyroku