I SA/Ol 721/09 – Wyrok WSA w Olsztynie


Sygnatura:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-11-04
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Treść wyniku:
Uchylono zaskarżoną decyzję
Sędziowie:
Ryszard Maliszewski
Tadeusz Piskozub /przewodniczący sprawozdawca/
Zofia Skrzynecka

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tadeusz Piskozub (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Ryszard Maliszewski, Sędzia WSA Zofia Skrzynecka, Protokolant Lidia Wachowska, po rozpoznaniu w Olsztynie na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 r., sprawy ze skargi A.M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "[…]" nr "[…]" w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności prezesa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe spółki 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. określa że zaskarżona decyzja nie podlegają wykonaniu, 3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącego kwotę 740 zł (siedemset czterdzieści) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie wyroku