II SA/Gd 374/09 – Wyrok WSA w Gdańsku


Sygnatura:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-07-07
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Jolanta Górska
Katarzyna Krzysztofowicz /przewodniczący sprawozdawca/
Krzysztof Ziółkowski

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Krzysztofowicz (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Jolanta Górska Sędzia NSA Krzysztof Ziółkowski Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Agnieszka Szczepkowska po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na rozprawie sprawy ze skargi S. S. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 22 maja 2009 r., nr […] w przedmiocie kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku