II SA/Gd 599/09 – Wyrok WSA w Gdańsku


Sygnatura:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-09-30
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Jolanta Górska
Katarzyna Krzysztofowicz /przewodniczący/
Krzysztof Ziółkowski /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Krzysztofowicz Sędziowie: Sędzia WSA Jolanta Górska Sędzia NSA Krzysztof Ziółkowski (spr.) Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Agnieszka Szczepkowska po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na rozprawie sprawy ze skargi I. i R. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 10 maja 2009 r., nr […] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku