I SA/Łd 144/09 – Postanowienie WSA w Łodzi


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-02-12
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Uchylono postanowienie Sądu
Sędziowie:
Joanna Grzegorczyk-Drozda /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I w składzie następującym: Sędzia WSA Joanna Grzegorczyk-Drozda po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia J. M. na postanowienie z dnia 2 października 2009 r. o nałożeniu obowiązku uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi J. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia […] nr […] w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności za zaległości spółki z o.o. w podatku od towarów i usług za okres od stycznia do lipca 2000 r. postanawia: na podstawie art. 195 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zmianami) uchylić postanowienie z dnia […] o nałożeniu na skarżącego obowiązku uiszczenia wpisu od skargi.

Uzasadnienie wyroku