I SA/Łd 716/09 – Postanowienie WSA w Łodzi


Sygnatura:
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-08-26
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Zawieszono postępowanie.
Sędziowie:
Joanna Grzegorczyk-Drozda /przewodniczący/
Cezary Koziński /sprawozdawca/
Bożena Kasprzak

Sentencja

Dnia 16 grudnia 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Grzegorczyk-Drozda Sędziowie: Sędzia WSA Bożena Kasprzak Sędzia WSA Cezary Koziński (spr.) Protokolant: Asystent sędziego Maciej Dębski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 roku przy udziale sprawy ze skargi "A" SA w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia […] r. nr […] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2008 r. postanawia: zawiesić postępowanie.

Uzasadnienie wyroku