I SA/Lu 778/09 – Wyrok WSA w Lublinie


Sygnatura:
6559
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Inne
Data:
2009-11-17
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Halina Chitrosz /przewodniczący sprawozdawca/
Krystyna Czajecka-Szpringer
Wiesława Achrymowicz

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Halina Chitrosz (sprawozdawca), Sędziowie WSA Wiesława Achrymowicz,, WSA Krystyna Czajecka-Szpringer, Protokolant Stażysta Radosław Kot, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi A. Spółka Jawna na informację Agencji Wspierania Przedsiębiorczości z dnia […] nr […] w przedmiocie oceny projektu oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku