II FSK 1095/08 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Sygn. powiązane: III SA/Wa 69/08
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Minister Finansów
Data:
2008-06-30
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Grzegorz Krzymień /przewodniczący/
Krystyna Nowak /sprawozdawca/
Włodzimierz Kubiak

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Grzegorz Krzymień, Sędziowie NSA: Włodzimierz Kubiak, Krystyna Nowak (sprawozdawca), Protokolant Justyna Nawrocka, po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2008 r. sygn. akt III SA/Wa 69/08 w sprawie ze skargi A. K. na postanowienie Ministra Finansów z dnia 24 października 2007 r. nr […] w przedmiocie skargi na czynność egzekucyjną oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie wyroku