II SA/Sz 1076/09 – Wyrok WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6262 Radni
6411 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy; skargi organów gminy na czynności nadzorcze
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-09-21
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Arkadiusz Windak
Barbara Gebel
Grzegorz Jankowski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Grzegorz Jankowski (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Barbara Gebel,, Sędzia WSA Arkadiusz Windak, Protokolant Krzysztof Chudy, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 19 listopada 2009r. sprawy ze skargi P. K. na zarządzenie zastępcze Wojewody z dnia […] r. nr […] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego oddala skargę

Uzasadnienie wyroku